חתולים – “קורבנות” של אמונות טפלות

איש אינו יודע מדוע דווקא החתולים הפכו להיות “קורבן” לאמונות טפלות ומיתוסים.

ממצאים ארכאולוגיים מלפני אלפי שנים, כמו קברים בהם נמצא שלד של חתול לצד שלד של בעליו, מלמדים שהקשר בין החתולים והאדם הוא קשר עתיק יומין שנבע כנראה ממערכת יחסי גומלין ממנה נהנו שני הצדדים.

היסטוריה של תרומה לבני האדם ומעמד של כבוד

לפני כ- 5000 שנה, שגשגו במצריים אוכלוסיות של חולדות, נחשים ועכברים, שאיימו על חיי התושבים בעיקר בשל גורמי המחלות שנשאו ובשל המגפות שהתפרצו.

החתולים היו אלה שגרמו להידלדלות אוכלוסיות המזיקים ואפשרו לתושבי מצריים העתיקה לפתח את ארצם ולהביאה לשגשוג.

המצרים, שהבינו את תרומתם של החתולים, הכירו להם טובה והם זכו לכבוד של מלכים בחייהם ובמותם (ותעיד על כך תכולת הקברים).

הרבה חתולים, הרבה סיפורים

ממצריים נפוצו החתולים לשאר חלקי העולם ויחד עמם נפוצו עליהם סיפורים.

בחלק מהתרבויות המסורתיות, חתולים נחשבו כהתגלמות של נשמות.

בסיאם (תאילנד), החתולים הסיאמים נחשבו כהתגלמות נשמותיהם של אנשי מלוכה שמתו והם גודלו במקדשים על ידי נזירים מיומנים לכך.

גם בבורמה הם נחשבו לקדושים.

במיתולוגיה הקלטית, הם נחשבו כשומרי השער לעולם הבא וכחוליה מקשרת בין האדם ליקום.

למרבה הצער – גם אמונות טפלות נולדו

יחד עם זאת, כבר בימי הביניים החלו להופיע אמונות טפלות לגבי החתולים.

ייתכן וקישרו בין העובדה שהחתול הוא חיה המתנהלת בלילה לבין התפיסה שהלילה הוא אפל ומזוהה עם כשפים ועבודת השטן.

חתולים נאשמו כאחראים על מותם של תינוקות שמתו בשנתם ואף הוצאו להורג בשל כך.

ומה היום?

על אף שיש בינינו עדיין אנשים המחזיקים בדעות שליליות על היצורים המופלאים והמדהימים הללו, אנחנו דווקא עדים למגמה מבורכת של “מיתוג מחדש” לחתולים, אשר נכנסו היישר ל”מיין סטרים” של חיינו דרך שפע של סרטונים ותמונות בכל רחבי הרשת.

ומה אנחנו חושבים על חתולים?

רק דברים טובים כמובן, ושאימוץ של חתול נחשב להמון מזל טוב! גם לנו וגם לחתול ?